Могілевський Вадим Йосипович

Доктор фізико-математичних наук, професор

Контактна інформація

Службова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського,2

e-mail: kafedra_mai@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

Закінчив 1991 року Донецький державний університет і отримав кваліфікацію математика.

Захистив 1998 року кандидатську дисертацію на тему «Дуальні пари операторів та функція Вейля» зі спеціальності математичний аналіз.

З 2015 по 2016 рік працював старшим науковим співпрацівником Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ).

У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему «Спектральні властивості симетричних лінійних відношень та диференціальних систем» зі спеціальності математичний аналіз. З вересня 2016 по грудень 2017 року обіймав посаду доцента, а з грудня 2017 року -- професора кафедри математичного аналізу та інформатики.

Навчальна і методична робота

Викладає такі курси: “Математичний аналіз”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Елементи теорії функцій і функціонального аналізу”, “Історія математики”. Керує курсовими і магістерськими роботами.

Автор 5-и методичних посібників з математичних дисциплін.

Наукова робота

Працює над проблемами в галузі функціонального аналізу, теорії лінійних операторів у банахових та гільбертових просторах, граничних задач для диференціальних рівнянь. Автор 33-х статей у провідних математичних журналах, серед яких 15 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних. Виїжджав за кордон для участі у спільних наукових проектах з науковцями університету м. Вааса (Фінляндія), Лейпцігського університету (Німеччина), Боннського університету (Німеччина). Доповідав на міжнародних конференціях IWOTA 2010 (Берлін, Німеччина), Spectral Theory and Differential Operators, (Грац, Австрія), The Third Najman Conference on Spectral Problems for Operators and Matrices (Біоград, Хорватія), Конференція пам'яті Б. М. Левітана (Москва, Росія), IWOTA 2014, (Амстердам, Нідерланди) та інших.

Завантажити список публікацій