Кривцова Олена Павлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського,2

e-mail: kafedra_mai@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

У 1996 році закінчила державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка і отримала кваліфікацію вчителя фізики і математики. З 1996 р. по 1998 р. працювала програмістом відділу АСУ Полтавського поштамту.

З 1998 р. по 2001 р. навчалася в аспірантурі Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.

З 2001 р. по 2004 p. працювала асистентом кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З 2004 року – старший викладач кафедри математичного аналізу та інформатики.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін".

З 2006 року – працювала на посаді доцента кафедри математичного аналізу та інформатики. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного аналізу та інформатики.

Навчальна і методична робота

Викладає програмування, системне програмування, інформатику, програмне забезпечення ЕОМ, а також керує написанням дипломних робіт.

Автор навчально-методичних посібників з програмування для вищої школи, а також навчальних програм курсів та спецкурсів з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота

Працює над науковою проблемою «Інноваційні технології у фізико-математичній освіті». Автор понад 30 наукових публікацій.

Організаційна робота

Член вченої ради фізико-математичного факультету та методичної ради університету, голова методичної комісії з напряму підготовки «Інформатика», секретар кафедри математичного аналізу та інформатики. Член журі обласного конкурсу наукових робіт (МАН).

Завантажити список публікацій