Кононович Тетяна Олександрівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського,2

e-mail: kafedra_mai@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

Закінчила у 1990 році Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка з відзнакою і отримала кваліфікацію вчителя математики і фізики.

З 1990 р. – асистент кафедри математичного аналізу Полтавського педагогічного інституту.

З 1995 р. – аспірант Інституту математики НАН України (відділ теорії функцій). Після закінчення аспірантури працювала асистентом кафедри математичного аналізу та інформатики.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю „Математичний аналіз” на тему „Оцінка найкращих наближень періодичних функцій багатьох змінних через коефіцієнти Фур’є”.

З 2006 р. – працює на посаді доцента кафедри математичного аналізу та інформатики, у 2008 р. отримала вчене звання доцента.

Навчальна і методична робота

Викладає математичний аналіз, функціональний аналіз, комплексний аналіз, диференціальні рівняння, методи обчислень, чисельні методи, а також керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт.

Автор 5 навчально-методичних посібників для вищої школи.

Наукова робота

Працює над науковою проблемою „Задачі теорії наближення функцій та суміжні питання”. Автор близько 30 наукових публікацій.

Організаційна робота

Член вченої ради факультету, факультетський керівник з питань організації та проведення практик для напряму підготовки «Інформатика».

Завантажити список публікацій