Дмитрієнко Оксана Олексіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактна інформація

Службова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського,2

e-mail: kafedra_mai@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

У 2006 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка і здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.

У 2006-2007 роках навчалася у магістратурі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і здобула кваліфікацію викладача математики.

З 2005 року працювала на посаді старшого лаборанта лабораторії інформатики та обчислювальної техніки кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З 2007 року – асистент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З 2013 року працює на посаді старшого викладача кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

У 2009-2013 роках навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика).

У лютому 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання студентів педагогічних університетів розв’язувати прикладні задачі з математичного аналізу» зі спеціальності «Теорія та методика навчання (математика)».

Навчальна і методична робота

Викладає математичний аналіз, теорію ймовірностей, бази даних, операційні системи, а також керує написанням курсових робіт.

Автор навчального посібника „Прикладні задачі з математичного аналізу” для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів.

Наукова робота

Працює над науковою проблемою „Прикладна спрямованість навчання математичного аналізу”. Автор понад 30 наукових публікацій.

Завантажити список публікацій