Барболіна Тетяна Миколаївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри

Контактна інформація

Службова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського,2

e-mail: kafedra_mai@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

Закінчила 1998 року Полтавський державний педагогічний інститут ім.В.Г.Короленка і отримала кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.

Із 1997 по 2000 рік працювала вчителем інформатики навчально-виховного комплексу № 9 м.Полтави. У 2000 році вступила до аспірантури ПДПУ імені В.Г.Короленка. З 2003 року працює на кафедрі математичного аналізу та інформатики на постійній основі.

Захистила 2005 року кандидатську дисертацію на тему «Методи й алгоритми розв’язування оптимізаційних задач на розміщеннях з додатковими умовами» зі спеціальності теоретичні основи інформатики та кібернетики, у 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри математичного аналізу та інформатики. Протягом 2010-2012 р.р. отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

З 2011 року обіймає посаду завідувача кафедри математичного аналізу та інформатики.

Має нагороди органів місцевого самоврядування: Подяка міського голови.

Навчальна і методична робота

Викладає такі курси: “Алгоритми і структури даних”, “Вибрані питання інформатики”, “Методика навчання інформатики”, “Методи оптимізації та дослідження операцій”. Керує курсовими, дипломними і магістерськими роботами.

Автор близько 20 навчально-методичних публікацій, серед яких збірник тестів з математики для підготовки учнів до зовнішнього незалежного тестування з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота

Працює над науковою проблемою „Методи й алгоритми розв’язування евклідових задач комбінаторної оптимізації”. Автор понад 60 наукових публікацій, серед яких монографія та 8 статей у виданнях, що внесені до наукометричних баз даних.

Організаційна робота

Член вченої ради факультету

Завантажити список публікацій