Скриль Сергій Іванович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон кафедри (05322) 2-57-20

e-mail: sergskryl@meta.ua

Трудова і професійна діяльність

Закінчиву 1978 році Харківський державний університет імені М. Горького за спеціальністю „Радіофізика і електроніка”. Кваліфікація радіофізик.

З 1978 р. – асистент кафедри фізики Полтавського вищого військового командного училища зв'язку.

1981-1984р.р. – навчання в аспірантурі в Інституті напівпровідників АН України за спеціальністю „Фізика напівпровідників і діелектриків”.

Кандидат фізико-математичних наук, дисертацію захистив 21 червня 1985 року на тему „Изучение влияния термообработки на скорость рекомбинации неосновных носителей тока в кислородосодержащем кремнии”.

Після успішного закінчення аспірантури  з 1985 р. працював в Полтавському військовому училищі зв'язку, з 1989 р. – старший викладач, доцент кафедри фізики училища.

1992-1993 pp. – інженер-технолог Українського науково-дослідного інституту джерел світла в м. Полтаві.

З 2.02.1993 р. – доцент кафедри загальної фізики Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка.

Навчальна і методична робота

Читає лекції і проводить лабораторні заняття з дисциплін: «Експериментальна фізика», «Нові інформаційні технології і технічні засоби навчання», «Загальна фізика», керує магістерськими і дипломними роботами студентів.

Автор 2 навчальних посібників для вищої школи з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота

Працює над науковими проблемами „Розробка і застосування інноваційних технологій на заняттях з фізики”, „Вимірювання електротехнічних і світлотехнічних характеристик світлодіодних джерел світла”. Автор 45 наукових публікацій.

Організаційна робота

Член вченої ради фізико-математичного факультету.

Завантажити список публікацій