Саєнко Олег Васильович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон кафедри: (05322) 2-57-20

e-mail: pnpu20@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

У 1989 р закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Полтавського педагогічного інституту імені В Г. Короленка і отримав кваліфікацію вчителя фізики і математики.

З 1989 по 1994 рр. працював асистентом кафедри теоретичної фізики Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка.

У період з 1994 по 1997 рр. навчався в аспірантурі Київського Національного університету імені Тараса Шевченка при кафедрі молекулярної фізики.

З 1997 по 2004 рр. - асистент кафедри загальної фізики Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка.

У лютому 1998 року захистив дисертаційну роботу «Акустична спектроскопія водних розчинів деяких перехідних металів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Сперкача В. С.

У червні 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної фізики Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів освітянської галузі Нагороджений Грамотою Полтавської обласної ради (2009 р.) і Подякою міського голови з нагрудним знаком (2013 р.).

Навчальна і методична робота

Працюючи на посаді доцента кафедри загальної фізики і математики педагогічного університету, читає лекційні курси з теоретичної і загальної фізики, проводить практичні та лабораторні заняття, керує написанням магістерських робіт.

Наукова робота

Працює над питаннями фізика рідин та рідинних систем, зокрема, проводить дослідження механізмів теплових рухів та в’язко-пружних властивостей рідинних систем методами акустичної спектроскопії.

Має близько 80 наукових публікацій, співавтор 6 патентів на корисні моделі та винаходи.

Організаційна робота

Виконує обов’язки заступника декана фізико-математичного факультету з наукової роботи, член вченої ради факультету.

Завантажити список публікацій