Москаленко Оксана Анатоліївна

кандидат педагогічних наук,  доцент

Контактна інформація

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон кафедри: (05322) 54-54-06

e-mail: math.pnpu@i.ua

Трудова і професійна діяльність

Закінчилаз відзнакоюв1984 році Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка і отримала кваліфікацію вчителя математики.

1984 – 1986 рр. – учитель математики середньої школи № 3 м. Гадяча.

1986 р. – 1989 р. – аспірантка Інституту педагогіки УРСР за спеціальністю “Методика викладання математики”.

Із 1989 р. – асистент, із 1990 р. – старший викладач, із 1994 р. – доцент кафедри математики Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка.

У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (НДІ педагогіки УРСР, науковий керівник –  кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник НДІ педагогіки УРСР Дубинчук О.С., спеціальність 13.00.02 – методика викладання математики, тема “Особливості вивчення елементів тригонометрії в курсах геометрії та алгебри 8-9 класів”); у 1994 р. отримала вчене звання доцента кафедри математики.

Має галузеві нагороди: знак “Відмінник освіти України” (5.03.2012 р., Грамоти Міністерства освіти і науки України (2007 р.,  2010 р.).

Навчальна і методична робота

Викладає дисципліни: “Методика навчання математики”, “Вибрані питання методики навчання математики”, “Технології навчання математики”, “Методика навчання математики у вищій школі”, “Елементарна математика”, а також керує написанням курсових, дипломних, магістерських робіт.

Автор більше 30 навчально-методичних посібників для вищої та середньої шкіл, серед яких два практикуми з методики навчання математики  для студентів педагогічних ВНЗ з грифом Міністерства освіти і науки України та збірник тестів з математики для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота

Працює над науковою проблемою “Пошук шляхів оптимізації підготовки майбутнього вчителя математики”. Автор більше 100 наукових, науково-методичних публікацій, навчальних та навчально-методичних посібників, зокрема трьох навчальних посібників з грифом МОН України (із них два – для вищої школи, один – для середньої).

За підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі “Педагогічні науки” (науковий керівник О.А. Москаленко) нагороджені дипломами І ступеня такі студенти: М.О. Філімонова (2006-2007 н. р.,), Я.А. Чернова (2009-2010 н. р.), Г.Ю. Зінченко (2013-2014 н. р.).

Організаційна робота

Член вченої ради факультету, член методичної ради університету, голова методичної комісії факультету.

Завантажити список публікацій