Матяш Людмила Олександрівна

кандидат фізико-математичних наук,  доцент

Контактна інформація

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон кафедри: (05322) 54-54-06

е-mail: math.pnpu@i.ua

Трудова і професійна діяльність

Закінчила у 1993 році Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка і отримала кваліфікацію учителя фізики і математики, практичний психолог.

Із 1993 р. по 1995 р. працювала вчителем фізики і математики середньої школи № 2 м. Полтави.

Із 1995 р. по 1998 р. – аспірант кафедри загальної фізики Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика.       

1998 – 2002 рр. – асистент кафедри математики ПДПУ імені В.Г. Короленка. У 2002 р. переведена на посаду старшого викладача, а у 2005 р. – на посаду доцента кафедри математики.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Механізм акустичної релаксації в водних розчинах нітратів двозарядних катіонів” зі спеціальності „Теплофізика та молекулярна фізика” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченкапід керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Руденка О.П., а у 2007 р. отримала учене звання доцента.

Навчальна і методична робота

Викладає лінійну алгебру, алгебру і теорію чисел, елементарну математику.

Автор 3 навчально-методичних посібників для вищої школи.

Наукова робота

Працює над науковою проблемою „Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики”. Автор понад 45 наукових публікацій.

Організаційна робота

Член вченої ради факультету, секретар кафедри, заступник декана з педагогічної практики.

Завантажити список публікацій