Лутфуллін Максим Валерійович

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Контактна інформація

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон кафедри: (05322) 54-54-06

e-mail: math.pnpu@i.ua

Трудова і професійна діяльність

Закінчиву1995 році Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка і отримав кваліфікацію вчителя математики і фізики та інформатики.

У 1995 – 1998 рр. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика.

Із вересня 1999 р. – асистент, а з листопада 2005 р. – старший викладач кафедри математики Полтавського державного педагогічного університету імені  В.Г. Короленка.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Реалізації алгебр Лі невисоких розмірностей та інваріантні системи нелінійних диференціальних рівнянь», науковий керівник – член-кореспондент НАН України, проф. А.Г. Нікітін.

З 2012 р. – доцент кафедри загальної фізики і математики.

Навчальна і методична робота

Викладає такі дисципліни:  “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”, “Математична логіка та теорія алгоритмів”, “Диференціальна геометрія та топологія”, “Елементарна математика”. Керує написанням магістерських робіт.

Наукова робота

Наукові дослідження проводить у рамках теми „Теоретико-групові методи дослідження диференціальних рівнянь математичної фізики”. Має понад 40 наукових та науково-методичних публікацій.

За підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі “Математичні науки” нагороджена у  2012-2013 н. р. дипломом ІІІ ступеня студентка Н.В. Коропець (науковий керівник М.В. Лутфуллін).

Завантажити список публікацій