Хорольський Олексій Вікторович

старший викладач

Контактна інформація

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон кафедри: (05322) 2-57-20

e-mail: khorolskiy.alexey@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

У 2006 році отримав диплом бакалавра з відзнакою і вступив у магістратуру фізико-математичного факультету, продовжуючи навчання на п’ятому курсі. У 2007 році отримав диплом з відзнакою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та диплом магістра з відзнакою.

Із 2007 по 2010 р. навчався в аспірантурі кафедри загальної фізики (спеціальність 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика») фізико-математичного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. За період навчання в аспірантурі працював за сумісництвом асистентом кафедри вищої математики і фізики Полтавського університету споживчої кооперації та асистентом кафедри загальної фізики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Із 2010 р. – асистент кафедри загальної фізики і математики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Навчальна і методична робота

Викладає експериментальну фізику, практикум з розв’язування олімпіадних задач із фізики і теоретичну фізику, а також керує написанням курсових робіт.

Наукова робота

Працює над науковою проблемою «Акустичні властивості полімерних розчинів». Автор понад 80 наукових і науково-методичних публікацій.

Організаційна робота

Куратор академічної групи та гуртожитку №2фізико-математичного факультету, секретар ради молодих учених.

Завантажити список публікацій