Хорольський Олексій Вікторович

кандидат фізико-математичних наук,старший викладач

Контактна інформація

Службова адреса: 36003 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон кафедри: (0532) 52-57-20

e-mail: khorolskiy.alexey@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

У 2006 році отримав диплом бакалавра з відзнакою і вступив у магістратуру фізико-математичного факультету, продовжуючи навчання на п’ятому курсі. У 2007 році отримав диплом з відзнакою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та диплом магістра з відзнакою.

Із 2007 по 2010 р. навчався в аспірантурі кафедри загальної фізики (спеціальність 01.04.14-теплофізика та молекулярна фізика) фізико-математичного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. За період навчання в аспірантурі працював за сумісництвом асистентом кафедри вищої математики і фізики Полтавського університету споживчої кооперації та асистентом кафедри загальної фізики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

2010-2016 рр. – асистент кафедри загальної фізики і математики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Із 2016 р.-старший викладач кафедри загальної фізики і математики Полтавського національного педагогічного університету імені  В.Г. Короленка.

У вересні 2018 р. захистив дисертацію на тему «Структурні та нерівноважні властивості розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Руденка О. П.

Навчальна і методична робота

Викладає астрофізику й астрономію, теоретичну фізику, практикум з розв’язування олімпіадних задач із фізики, а також керує написанням курсових робіт.

Наукова робота

Працює над науковою проблемою «Структурні та нерівноважні властивості розчинів високомолекулярних сполук та полімерів». Автор понад 80 наукових і науково-методичних публікацій.

Організаційна робота

Куратор академічної групи та гуртожитку №2 фізико-математичного факультету, відповідальний секретар приймальної комісії університету.

Завантажити список публікацій