Черкаська Любов Петрівна

кандидат педагогічних наук,  доцент 

Контактна інформація

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон кафедри: (05322) 54-54-06

e-mail: math.pnpu@i.ua

Трудова і професійна діяльність

Закінчилаз відзнакою у 1995 році Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка і отримала кваліфікацію учителя математики і фізики.

З 1995 р. – асистент кафедри математики Полтавського педінституту. Із цим навчальним закладом пов’язана подальша трудова діяльність. Виняток становить навчання в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України (лабораторія математичної та фізичної освіти) (1997 – 2002 рр.).

У 2009 р. у спеціалізованій ученій раді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника лабораторії математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки АПН України Хмари Т.М. захистила кандидатську дисертацію з теми „Методика контролю та корекції навчальних досягнень з математики учнів основної школи“ зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), а у 2013 р. отримала вчене звання доцентакафедри загальної фізики і математики.

З 2010 р. обіймає посаду доцента кафедри математики, а з 2011 р. – доцента кафедри загальної фізики і математики.

Нагороджена Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2012 р.) та Подякою ректора ПНПУ імені В.Г. Короленка      (2012 р.).

Навчальна і методична робота

Викладає елементарну математику, методику навчання математики, технології навчання математики, методику навчання математики у профільній школі, а також керує написанням магістерських робіт.

Автор 6 навчально-методичних посібників для вищої та середньої шкіл, серед яких збірник тестів з математики для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота

Працює над науковою проблемою „Контроль та корекція навчальних досягнень учнів як необхідні компоненти сучасних методичних систем“. Автор понад 70 наукових публікацій.

Організаційна робота

Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики для школярів; член журі Обласних математичних змагань імені М.В.Остроградського; секретар вченої ради фізико-математичного факультету; голова профспілкового бюро фізико-математичного факультету.

Завантажити список публікацій